`w końcu zimny wiatr. orzeźwił mnie. 
lato to dla mnie męczarnia. 
jesień. jesień.

`wszystko takie kruche, małe i bezbronne. 


`chłód, spokój i wewnętrzne ciepło.
 rozpaliłam jakieś małe ognisko radości.
bo nawet Lem żartował.