`znowu sama w moim za dużym swetrze.


`good night my little friend.