`salted calamel night`vladyslav yerko mistrz

`ciotka klotka i święty motyl

`zbieramy grosz do grosza
`żeby, proszę państwa, była kokosza